Karel SVOLINSKÝ
Zde budou postupně doplněny ještě další grafiky KS a jeho kresby
Karel Svolinský


EXLIBRISExlibris Matúš Jurák Exlibris (č. 77) Matúš Jurák
Děvče zepředu s copem
X2 - dřevoryt (1961), rozměr: 126 x 52 mm
signováno tužkou, cena:


Exlibris JJ Exlibris (č. 78) JJ (Jarmila Juráková)
Děvče zepředu se závojem
X2 - dřevoryt (1962), rozměr: 130 x 53 mm
signováno tužkou, cena:


Exlibris Matúš Jurák + JJ Soutisk exlibris (č. 78 + 79) Matúš Jurák + JJ
100 výtisků
X2 - dřevoryt (1962)
signováno tužkou, cena:


Exlibris Matúš Jurák Exlibris (č. 79) Matúš Jurák
Copatá dívka z profilu s rukou na čele
X2 - dřevoryt (1962), rozměr: 181 x 66 mm
signováno tužkou, cena:


Exmusiciis Jaroslav Šeda Exmusiciis (č. 80) Jaroslav Šeda
Sedící Orfeus s lyrou
X2 - dřevoryt (1962), rozměr: 145 x 94 mm
signováno tužkou, cena:


Exlibris X. Ytieroima Exlibris (č. 81) X. Ytieroima
Postava napůl žena/ďábel
P1 - perovka (1962), rozměr: 104 x 54 mm
nesignováno, cena:


Exlibris Matúš Jurák Exlibris (č. 82) Matúš Jurák
Dívka s věnečkem na hlavě
X2/2 - dvoubarevný dřevoryt (1963), rozměr: 118 x 71 mm
signováno tužkou, cena:


Exlibris Karel Svolinský Exlibris (č. 84) KS (Karel Svolinský)
Dívka u velkého vytečkovaného monogramu KS
dřevoryt (1963), rozměr: 124 x 94 mm
signováno tužkou, cena:


Exlibris Karel Svolinský Exlibris (č. 88) KS (Karel Svolinský)
Kompozice z monogramů KS
X2 - dřevoryt (1965), rozměr: 85 x 64 mm
signováno v tisku, cena:


Exlibris Karel Svolinský Exlibris (č. 89) Karel Svolinský
Půlakt dívky
X2 - dřevoryt (1965), rozměr: 103 x 56 mm
nesignováno, cena:


Exlibris K. Svolinský Exlibris (č. 90) K. Svolinský
Dívka zepředu ve svisle šrafované kompozici
X2 - dřevoryt (1965), rozměr: 84 x 55 mm
nesignováno, cena:NOVOROČENKYPF 1986 PF 1986 - L. a J. Novákovi z Ohrazenic
serigrafie? (1985), rozměr: 10 x 21 cm
nesignováno, cena:VOLNÁ   GRAFIKADívka 001 Klečící dívka
(1942)
L1 - barevná litografie, rozměr: 430 x 335 mm
signováno v tisku, cena:


Dívka 002 Sedící akt dívky s rukou na hlavě
(1936)
X2 - dřevoryt, rozměr: 360 x 240 mm
signováno v tisku + sign. tužkou, cena:


Dívka 003 Dívka s rukama pod bradou
X2 - dřevoryt, rozměr: 235 x 155 mm
signováno v tisku, cena:RUKOPISRukopis Rukopis K. Svolinského
rukopis na dopise ze dne 27. 3. 1964
"Vážená, lituji, že jsem ihned nemohl Váš list podepsat, byl jsem patrně prací zavalen - ovšem list se nemohl ztratit..."
fotmát A5Na úvodní stránku
Reklama: